social media Facebook Instagram Twitter Printerest LinkedIN

 World For Work maakt zoeken naar werk makkelijker!


Een unieke mix van Social Media & Matchmaking

social media Facebook Instagram Twitter Printerest LinkedIN

Online en social media

Bij het vinden van werk en medewerkers wordt steeds meer gebruik gemaakt van online mogelijkheden. 

Vacaturebanken hebben de afgelopen jaren hun intrede gedaan en hebben een steeds prominentere rol vervuld in de arbeidsmarkt. Het merendeel van de werkgevers plaatst haar vacatures online.
 
Het merendeel van de werkzoekenden zoekt online naar potentiële banen. Daarnaast is het sociale en netwerk aspect voor werklozen van groot belang. Online, maar ook in hun eigen, directe leefomgeving binnen de wijken, plaatsen en regio’s waar ze wonen. 

Ondanks het feit dat vacaturesites onmisbaar lijken, verkeert de integratie van het gebruik van Social Media op de arbeidsmarkt nog op het niveau van een door geef-luik. 

Terwijl Nederland in de wereld toch voorop loopt in het gebruik van Social Media en deze meer en meer verweven raken met het dagelijks leven. 

World for Work heeft opdracht gegeven een uniek virtueel platform te ontwikkelen waarbij vraag en aanbod in de arbeidsmarkt centraal staan. Het World for Work Platform is veel meer dan een ICToplossing. We pretenderen zeker niet dat een ICT platform de oplossing is. 

Wij zien het als één van de instrumenten binnen de totaaloplossing. Het platform vormt de eerste en verbindende schakel in een reeks van activiteiten binnen de directe  omgeving van werkzoekenden en werkgevers.

social media Facebook Instagram Twitter Printerest LinkedIN

Opzet van het platform

Waarom werkt dit platform? Kort gezegd, omdat het exact aansluit op bestaand gedrag en menselijke drijfveren.

Het Platform sluit aan bij de reeds bestaande online sociale gedragingen binnen Social Media, Matching.. 

We pretenderen dus géén nieuw gedrag te ontwikkelen, maar we maken op een nuttige manier gebruik van reeds bestaand gedrag.

• Zowel bedrijven als werkzoekenden kunnen zich inschrijven en hun profiel en wensen op het platform plaatsen.
 
•  Zowel branches, bedrijven,        onderwijsinstellingen, gemeentes als werkzoekenden kunnen zich met een Video CV presenteren. 

•  Een doordacht Matchmaking systeem zorgt  ervoor dat vraag en aanbod elkaar snel en doeltreffend kunnen vinden. 

•  Alle deelnemers kunnen online ondersteund en gecoacht worden.

•  Alle belangrijke informatie wordt op het platform geplaatst; het proces van hoe zoek je naar werk, juridische ondersteuning, ondersteuning om een CV op te stellen, het combineren van netwerken, etc.

•  Alle initiatieven en successen op werkgelegen gebied zijn zichtbaar voor alle gebruikers. 


social media Facebook Instagram Twitter Printerest LinkedIN

middelen

De inzet van middelen wordt opgedeeld in meerdere ‘schillen’. De buitenste schil vertegenwoordigt het minimum wat nodig is aan marketingcommunicatie, de middelen in de middelste schil zijn wenselijk en de middelen in de binnenste schil zijn ‘nice to have’ als het budget het toelaat. 

De eerste schil bestaat uit de volgende middelen:

 •  Inzet van sociale media: LinkedIn-groepen, facebook-apps/-acties, YouTube/Vimeo-kanalen 
met korte reportages; het virale karakter van deze media past perfect bij het streven om het eigen netwerk van werkzoekenden en werkgevers in de volle breedte te activeren en op die manier bovendien het “sneeuwbaleffect” op gang te brengen.

 •  Free publicity: persberichten, kant-en-klare artikelen en andere pr-instrumenten om aandacht te genereren in zoveel mogelijk mediakanalen, zowel journalistiek als privaat (bijv. bedrijfsmagazines en uitgaven van branche- en belangenorganisaties)
 
•  Een-op-een benaderen van potentiële partners en supporters (persoonlijk contact) 

•  Kanalen van partners/supporters benutten (o.a. databasemarketing) 

•  Bannercampagne op sites die veel bezocht worden door de twee primaire doelgroepen (jobsites, sites die zich richten op het MKB) 

•  Regionale acties “WfW On Tour”, waarbij een periodieke actie van een week (als voorbeeld “het Glazen Huis) als ondersteuning geldt om een unieke offline interactie te realiseren

media

Media

De tweede schil bevat de volgende middelen:

•   Actief ondersteunen van instanties om hun doelgroepen te benaderen via klassieke middelen zoals advertenties, folders en posters .

•  Zo ook Radio/TV-spots, met name radio (landelijk en regionaal) kan een middel zijn om met een relatief bescheiden budget een aanzienlijk deel van beide doelgroepen te bereiken, tv is een sterk medium voor het verhogen van de merkbeleving; nadeel is dat het aanbod van radio en tv zeer versnipperd is. De binnenste schil bestaat uit de volgende middelen 
landelijke dagbladcampage/
abricampagne, blijft een uitgelezen middel om snel naamsbekendheid te vestigen, maar legt zwaar beslag op budget.
 
• Een eigen tv-programma bijvoorbeeld een ‘datingshow’ met werkgevers en werkzoekenden “Help Bedrijven aan de juiste medewerkers”), dit is meer gericht op het laden van het merk World for Work en het enthousiasmeren van werkzoekenden en werkgever.

Branding 

Net als mensen kunnen merken een persoonlijkheid hebben. En net als bij mensen kan die persoonlijkheid zich ontwikkelen en heeft het ene merk een sterkere persoonlijkheid dan het andere. Als nieuw merk kan World for Work grotendeels zelf bepalen in welke richting zijn persoonlijkheid zich ontwikkeld. Grotendeels, maar niet helemaal. De merkpersoonlijkheid staat namelijk niet los van de mensen achter World for Work. Een merk wordt namelijk ook gevormd door de manier waarop de buitenwereld er tegenaan kijkt. De mensen die namens World for Work opereren moeten dus de merkwaarden onderschrijven en ernaar handelen.

kijk wat social-media voor jou kan betekenen!