ContraCTVORMEN


detachering,werving selectie,detavast,corona,personeel

dETACHERING

Een stormachtige ontwikkeling naar flexarbeid:
In de ICT is het al jaren gewoon om tijdelijk personeel in te huren in de vorm van detachering. De laatste jaren is er echter ook in andere sectoren een steeds grotere behoefte ontstaan aan flexibele inzet van personeel. Niet voor niets is er sinds enige jaren een Flexwet. Activiteiten niet behorend tot de core business worden door steeds meer bedrijven en organisaties uitbesteed. En daarnaast kiezen bedrijven er steeds vaker voor om hun personeel gedeeltelijk flexibel in te zetten. Vooral als de betreffende activiteiten niet tot de core business behoren.


World For Work: een brug tussen vragers en aanbieders:
World For Work heeft jarenlange ervaring in de detacheringsmarkt en wij willen onze kennis van de markt graag beschikbaar stellen door een brug te vormen tussen vragers en aanbieders van ICT-ers en financiële specialisten. Wij zorgen dat uw aanvraag op maat wordt ingevuld. En dat u zich geen zorgen hoeft te maken over onderwerpen als ketenaansprakelijkheid, tarieven, contracten en bewaking van de kwaliteit van het selectieproces.

detachering,werving selectie,detavast,corona,personeel

DETAVAST

Flexibele overgang naar detavast:
Er ontstaat in de markt een steeds grotere behoefte aan flexibele oplossingen. Oplossing die daarbij steeds vaker gekozen wordt is een combinatie van detachering en werving en selectie. In dit geval wordt na de selectie gestart met de periode van detachering (bijvoorbeeld een ½ jaar of een jaar) om na die periode een vast dienstverband aan te gaan.

Daarnaast vinden wij een aantal aspecten bij werven en selecteren belangrijk:

  • Goede start is het halve werk: dus opstellen goed profiel
  • Een half woord is genoeg: er is veel kennis van functies en branches reeds aanwezig
  • Professionele selectie: professionele instrumenten en ervaren ´selecteurs´
  • Actueel kandidatenbestand: wij beschikken over een groot netwerk en een vacaturesitedetachering,werving selectie,detavast,corona,personeel

WERVING & SELECTIE

Succesvol zoeken naar de speld in de hooiberg:
Vast en gekwalificeerd personeel is steeds moeilijker te vinden. Personeel is schaars en zal de komende jaren ook schaars blijven. Het zoeken naar personeel is als het zoeken naar de speld in de hooiberg geworden. World For Work is een professionele dienstverlener die uw bedrijf kan ondersteunen bij het zoeken van vast personeel op basis van werving en selectie: ICT-ers en financiële specialisten. Daarnaast ondersteunen wij bij het selectietraject. World For Work houdt zich ook bezig met detachering en outplacement. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de folders ‘Detachering van o.a. ICT-ers en financiële specialisten vanuit een menselijk perspectief’ (detachering) en ‘Streven naar dubbel tevredenheid bij outplacement’.

Aanpak
World For Work biedt dienstverlening – werving & selectie – vanuit een menselijk perspectief. De samenwerking die wij door de jaren heen hebben opgebouwd met onze klanten en potentieel personeel is gebaseerd op echte betrokkenheid. In uw werving- en selectieproces zult u derhalve altijd begeleid worden door een vaste contactpersoon.