jobhunting

World For Work richt zich ook op Job-hunting. World For Work ondersteunt de kandidaat op actieve wijze bij het zoeken naar werk.

Hierbij is het van belang dat de kandidaat volledig "jobready” is. In de praktijk betekent dit dat de kandidaat direct inzetbaar is voor werk, er geen belemmeringen spelen die directe plaatsing in de weg kunnen staan (bijvoorbeeld als de kinderopvang nog niet is geregeld), inzicht heeft in eigen mogelijkheden en over voldoende sollicitatievaardigheden bezit. Indien noodzakelijk kan een korte (sollicitatie)training worden ingezet om te de uitstroom te bevorderen.

World For Work voert met de kandidaat een intakegesprek. Na dit gesprek wordt een jobhuntplan opgesteld. Dit plan wordt vastgesteld n.a.v. de wensen en mogelijkheden van de kandidaat. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van wensberoepen en bedrijven waar de kandidaat (bij voorkeur) zou willen werken. Doordat de kandidaat zelf de benodigde gegevens aanlevert, en motiveert waarom juist dit specifieke bedrijf hem of haar zo aanspreekt, ontstaat er een samenwerkingsrelatie tussen World For Work en de kandidaat, waarin beiden actief en gericht zoeken. Al doende neemt de kandidaat de regie over zijn loopbaan weer in eigen hand. Doel van de begeleiding is de kandidaat vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt en de verschillende strategieën om werkgevers te benaderen. Indien noodzakelijk of wenselijk kan World For Work meegaan naar het sollicitatiegesprek.

 

De inhoud van een traject verschilt per kandidaat. World For Work stimuleert de kandidaat tot een actieve opstelling. Daar waar mogelijk neemt de kandidaat het voortouw en daar waar wenselijk neemt World For Work het initiatief. World For Work  benut de gebruikelijke kanalen om vacatures te vinden (landelijke en regionale dagbladen, vaktijdschriften, UVW werkbedrijf, uitzendbureaus, bedrijven, instanties, vacaturesites en sociale media).

 

World For Work werkt pro-actief, dat wil zeggen dat wij kandidaten voorstellen bij bedrijven en instanties. Hierbij maken wij gebruik van zijn uitgebreide netwerk die wij vanuit het verleden hebben opgebouwd en een innovatief platform.


Wilt u meer weten?

jobcoaching jobhunting begeleiding werkcoach teamleider social return