"Beeld je toekomst, creëer impact: Jouw verhaal, jouw carrière, vastgelegd in een video-CV!"

Zo produceren wij als grootste filmproducent van Nederland video-cv's voor werkzoekenden en ZZP-ers door heel Nederland. 


Céleste maakte het beste cv van 2020

'Laat zien wat je komt brengen' Zij maakte haar cv nog persoonlijker door er een video-cv aan toe te voegen.

Bron: RTL NieuwsVideo-CV moet vastgeroest patroon van solliciteren doorbreken

De juiste opname, regie, montage en begeleiding maken het onderscheid in in het maken van een video-cv. De juiste antwoorden voor de werkgever!  "KLIK "hier om je aan te melden!  
 

wij zijn er om mkb-bedrijven te helpen bij het vinden en behouden van de juiste medewerkers.

Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons met elk nieuw project uit, beter te worden en meer te bereiken. 

                   "HOE WORLD FOR WORK WERKGEVERS AAN HET JUISTE PERSONEEL HELPT EN DE KLOOF OP DE ARBEIDSMARKT VERKLEINt"

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

het video-cv doet zijn werk!

In deze coronapandemie doet het video-cv zijn werk! Bij navraag is gebleken dat werkgevers het in deze tijd erg prettig te vinden kandidaten door middel van een video-cv eerst te kunnen beoordelen. Een simpele "KLIK" op de link en men weet gelijk wie er achter het cv zit. Fysieke sollicitatiegesprekken worden in deze corona periode bijna overal beperkt.  


Vanaf 2020 hebben wij diverse werkzoekenden in deze coronatijd met behulp van het video-cv aan een betaalde baan geholpen. Samenwerking die wij hebben zijn met diverse gemeenten en SW-bedrijven in Nederland. Daarbij passeren verschillende doelgroepen de revue zoals Statushouders, bijstandsgerechtigden, Studenten en ZZP'ers. Wilt u ook geholpen worden en spreekt deze innovatieve aanpak u aan? Neem dan contact met ons op! 

Ons project "er is werk aan de winkel"

World for Work is een initiatief van een team van sociaal-maatschappelijk geëngageerde professionals met een achtergrond in Ondernemerschap,
Re-integratie, ICT, filmproducties, Communicatie, Branding & Social Media als Facebook, Instagram,Twitter en LinkedIN. Het initiatief zorgt voor een nieuwe aanpak van arbeidsmarktbemiddeling gericht vanuit het MKB in samenwerking met opleidingscentra, en zal er voor zorgen dat binnen de arbeidsmarkt nieuwe mechanismen, functionaliteiten en flexibele  functies ontstaan.

Doelstelling
De doelstelling van de  World for Work is om dit jaar minimaal 1.800 bedrijven uit het MKB te ondersteunen waardoor ca. 2.500 functies in het MKB duurzaam in worden gevuld in 2023 en 2024. Hiervan komt 40% uit het zogenaamde “granieten bestand” van moeilijk plaatsbare mensen waaronder ook statushouders.

Doelgroepen
De doelgroep waar World for Work zich met name op richt is het MKB met het creëren van functies voor alle werkzoekenden in Nederland.


gesprek bij werkgevers social return

Wat is de praktische betekenis?

De variëteit in het huidige lokale arbeidsmarktbeleid is groot. Verschillende studies van de VNG, de Inspectie Werk en Inkomen, Divosa en de Raad voor Werk en Inkomen bevestigen dit beeld. 

Gemeenten beproeven vele vormen van aanpak, vaak slechts op deelgebieden en meestal zonder de structurele hulp en inzet van het bedrijfsleven, het onderwijs en haar inwoners. Hierdoor slaagt men er niet in duurzaamheid te creëren binnen de arbeidsrelaties.

Volgens de diverse beleidsnota’s dient geïnvesteerd te worden in mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen de middelen van het “Participatiebudget” een bijdrage leveren aan “van werk naar werk” trajecten. 

Ook dient er te worden geïnvesteerd in gerichte scholing en opleiding. Door de lokale economie (met name MKB, het onderwijs en de zorgsector) te stimuleren kunnen werknemers aan het werk blijven in de “tekortsectoren”. 

En juist het MKB wordt vrijwel niet ondersteund en/of vergeten. Zelfredzaamheid is hierin bijna het “toverwoord” voor de overheid om hun verantwoordelijkheid niet behoeven te nemen.

ZZP onderwijs zorgsector MKB werkgevers social return

mkb,zzp-ers,het onderwijs,ICT en zorgsector

Veel bedrijven uit het MKB, en het Onderwijs  hebben momenteel steun en begeleiding nodig, zie ook het laatste rapport van het CBS, om daadwerkelijk de stap te zetten een vacature te plaatsen en vervolgens de juiste loyale werknemer(s) te vinden. Deze steun is er veelal niet of in onvoldoende mate.

Het CBS verwacht dat binnen 5 jaar het merendeel van de bedrijven in het MKB zal bestaan uit ZZP’ers, doch dat de ZZP’ers de komende jaren weinig personeel aan zal trekken! De overige MKB bedrijven zullen voornamelijk werknemers aantrekken en van groot belang zijn voor de werkzoekenden en het verlagen van de werkloosheid!

Het MKB vormt dan ook een belangrijke doelgroep die geholpen dient te worden, willen we binnen het economisch zo belangrijke MKB met enige zekerheid vraag naar arbeid creëren c.q. behouden.

Tijdens deze economische recessie zoeken  gemeenten naar mogelijkheden om de gevolgen van de oplopende werkloosheid op te vangen.  
Belangrijke onderdelen zijn de Vraag en de Motivatie . Willen we de uitbreiding van de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomen en zelfs structureel verlagen, dan is de noodzakelijke basis duidelijk: een combinatie van voldoende passende werkgelegenheid en een gedegen motivatie.


plan naar werk social return

ons plan met social return

In deze tijd staan gelukkig steeds meer gemeenten, bedrijven, instellingen en “talenten” open voor ideeën en hulp om duurzaam werkgelegenheid te creëren.

Veel bedrijven en Nederlanders individueel zijn bereid andere bedrijven en Nederlanders te helpen.
Het project “World for Work” voorziet in hulp en ondersteuning door middel van een unieke totaal aanpak.

Deze aanpak is gebaseerd op de gedachte ‘denk landelijk, handel lokaal’: alle ideeën rondom activatie, enthousiasmeren en uitdragen zullen een duidelijk nationaal karakter hebben, maar de uitvoering en het feitelijke succes zal op lokaal niveau, met lokale betrokkenen, gerealiseerd worden.

Strategische Samenwerkingsvormen
Essentieel hierbij is samenwerking . Samenwerking tussen UWV, Gemeenten, Opleidingscentra en Werkgevers, met name binnen het MKB, en  samenwerking met de partijen die op operationeel niveau al in de wijken actief zijn. 

World for Work hanteert daarom een open samenwerkingsstructuur en –cultuur: iedereen is van harte welkom zijn of haar steentje bij te dragen, maar alleen als het ook daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het succes. Veel projecten zijn niet succesvol omdat het te “vrijblijvend” is opgezet. 

videoconferentie, werk

World for Work zal een positieve kanteling in de maatschappij te weeg brengen 

&

Een start voor een economisch duurzame samenleving met een positieve sociale uitkomst.