jobcoaching

Een jobcoach biedt begeleiding aan kandidaten die ver van de arbeidsmarkt staan. Door het bieden van begeleiding zorgt hij er (uiteindelijk) voor dat zij weer aan het werk gaan. Denk hierbij aan kandidaten met beperkingen (o.a. gehandicapten), kandidaten met psychische problemen, jongeren met een strafblad, kandidaten met een WAO/WIA, WWB, WW of Wajong uitkering of statushouders! World For Work heeft dit soort jobcoaches.

 

World For Work ondersteunt een kandidaat in eerste instantie intensief tijdens de inwerkperiode, en werkt dan (mogelijk) fysiek mee met de kandidaat. De werkzaamheden die een kandidaat moet verrichten, voert hij dan (soms) zelf ook uit. Daarna blijft World For Work op afstand betrokken. Ongeveer één keer per maand bezoekt een coach de kandidaat thuis of op het werk om de werksituatie te bespreken en (eventuele) problemen op te lossen. 

 
 Verder wordt er op de werkplek een vaste mentor/begeleider gezocht, die als vast aanspreekpunt voor de kandidaat fungeert als er op dat moment geen coach aanwezig is. De kandidaat krijgt duidelijk haalbare leerdoelen mee, waaraan in de praktijk wordt gewerkt. Deze leerdoelen worden ook met de mentor/begeleider doorgesproken en er vindt steeds een terugkoppeling plaats tussen de kandidaat, de mentor en de jobcoach. Er wordt continu gewerkt aan het optimaliseren van de randvoorwaarden, zodat de kans op uitval geminimaliseerd wordt. 
 
 World For Work helpt je ook bij de het zoeken van een geschikte baan. Wij bekijken dan de mogelijkheden van de kandidaat en zoeken een geschikte werkplek. Na het vinden van deze plek kan World For Work ook worden betrokken om nazorg te verlenen. Wanneer de kandidaat het werk zelfstandig kan uitvoeren en in staat is de werkplek te behouden zal World For Work zich langzaam terugtrekken. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en in overleg met de opdrachtgever, wordt de duur van job-coaching vastgesteld. Wilt u meer weten?

jobcoaching jobhunting begeleiding werkcoaches teamleiders social return